OSUSZANIE I STERYLIZACJA UVC POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

sterilDryer

Niezależnie od tego STERILSYSTEM oferuje duże kompaktowe zespoły wentylacyjne projektowane indywidualnie do potrzeb klienta. Na podstawie niezbędnych danych od danego klienta zostaje zaprojektowany system o optymalnej wydajności .Nie istnieją przy tym żadne górne granice. Zespoły osuszania i sterylizacji UV-C powietrza zintegrowane z centralnymi systemami wentylacji tworzymy zarówno dla pojedynczych obszarów produkcyjnych jak i dla całego zakładu.

Osuszone i wysterylizowane powietrze zostaje wypchnięte otworami w górnej części urządzenia i poprzez konwekcję po suficie i ścianach nieodczuwalnie dla pracowników rozprowadzone po całym pomieszczeniu. Powstająca przy tym energia kondensacji zostaje odprowadzona na zewnątrz. Parametry pracy sterilDRYER są automatycznie regulowane z uwzględnieniem wilgotności w danym pomieszczeniu . W celu ustalenia poziomu wilgotności używane są specjalne sensory rozmieszczone w danym pomieszczeniu. Aby pracownicy mogli mieć stały dostęp do świeżego powietrza bez konieczności rozszczelniania systemu dopływem powietrza z zewnątrz, powietrze to może być zasysane bezpośrednio przez urządzenie podwieszone pod sufitem, a następnie osuszane i sterylizowane. Przy tym jest wytwarzane niewielkie nadciśnienie w pomieszczeniu, aby np. przy otwarciu drzwi zapewnić cyrkulację na zewnątrz, co nie pozwala na zasysanie drobnoustrojów z otoczenia.

sterilDryer

Budowa

Konstrukcja urządzenia sterilDRYER została podzielona na 3 strefy. Najpierw wilgotne powietrze jest zasysane przez wloty boczne urządzenia i najpierw filtrowane z mikrocząstek poprzez filtr [1]. Następnie następuje osuszenie powietrza poprzez kondensację pary wodnej [2] i na koniec sterylizacja UV-C powietrza [3]. Osuszone i wysterylizowane powietrze zostaje wypchnięte otworami w górnej części urządzenia.

Obudowa oraz wymiennik ciepła naszego urządzenia są wykonywane z wypróbowanej specjalnie składowanej stali szlachetnej. Również dla podzespołów pracy zimnej używane są wysokowartościowe materiały. Tylko takie materiały są odporne na działanie środków mycia i dezynfekcji, czy działania powierzchniowego pary z tłuszczem. Do usuwania wody z powietrza została opracowana specjalna technika niskich temperatur. Płytki parowniczek są schładzane do niskich temperatur. Zimne powietrze ulega na nich kondensacji lub zamarznięciu. Płytki są odparowywane cyklicznie.

Ablauf

 1. Eliminacja kondensacji pary wodnej i w konsekwencji
  wilgoci na powierzchni produktów.
  Szybkie osuszanie powierzchni, maszyn i urządzeń po
  myciu – większa wydajność
  Perfekcyjna higiena powietrza z wysoką redukcją
  drobnoustrojów
  Zwiększone zabezpieczenie jakości i wydłużenie
  terminu trwałości
  Przyjemne środowisko pracy
  Bardzo ekonomiczny system osuszania i sterylizacji

Pozostań w kontakcie z nami!

You are using an outdated browser.

Modern Browsers are:

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Google Chrome